ProtokollProgram för Verkstäder

Program Kontrollrapporter för Verkstäder

Funktioner:

  • Bilregister
  • Kundregister
  • Förprogrammerade Taxameteruppgifter  med typ och Typgodkännandenummer
  • Sparfunktion för enheternas placering i fordonet
  • Kopieringsfunktion
  • Stickprovspåminnelse

Fyll i Intresseanmälan